Friday, March 04, 2005

Tankevekkende om hollanske politikere som fanges

New York Times har en artikkel idag om to medlemmer av Hollands parlament, Geert Wilders og Hirsi Ali, som må være under kontant beskyttelse fordi de er truet av fornærmede islamske fundamentalister som ikke bifaller politikernes meninger og ytringer. Resultatet er at disse parlamentarikerne må sove på militærbaser og i fengselsceller med ukentlig samvær med familien.
Det kan nesten virke som at de har blitt dømt til fangenskap av fundamentalistene for sine ytringer og spørsmålet er hvordan et demokratisk samfunn bør reagere på denne type problemstillingen. Er det akseptabelt at enkelte grupperinger ved å true med ekstrem vold kan fra andre mennesker sin frihet og sin rett til å ytre sine meninger. Hvor går grensen for ytringsfrihet og demokrati? Wilders mener at islamske dogmer og demokrati er uforenlige, og tankene går til de i det norske samfunn som mener at sharia lovgivning må settes foran nasjonale lover.
Dette er dypt komplekse problemstillinger som jeg merker at jeg vegrer meg for å skrive om -- kanskje av redsel for den vrede som kan komme meningsytrere til del fra grupperinger som tydeligvis mener seg berettiget å undertrykke andre holdninger med vold hvis de ikke bifalles.
Et tema som helt klart bidrar til en polarisering mellom vestlige og islamske verdier. Eller er det jeg som misforstår?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home