Wednesday, January 05, 2005

Irak og Maslow

Leste en interessant analyse (i Powerpoint) av USA's strategi i Irak. Den peker på at USA er på vei i feil retning i forhold til Maslows behovspyramide. Motstandsbevegelsen fokuserer på å frata vanlige folk basale rettigheter, dvs de elementene som må være på plass nederst i behovspyramiden, mens USA fokuserer på å etablere demokratiske rettigheter, altså de øvre lagene i pyramiden. Kritikken av denne strategien er at hvis de nedre lagene i pyramiden fjernes så forsvinner også behovene høyere opp (som selvrealisering etc.).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home