Wednesday, January 05, 2005

Hvor går pengene?

Et interessant spørsmål i dagens New York Times: Går pengene som nå doneres til hjelpeorganisasjonene til ofrene for monsterbølgen, eller settes noe av pengene av til andre formål. Etter 9/11 fant man ut at Røde Kors hadde satt av $200M til andre formål. Resultatet av denne avsløringen har medført at flere donorer nå krever at pengene brukes til flomofrene. Har ikke sett noen slik diskusjon i Norge. Blir pengene brukt til flomofrene her? Kommenter gjerne hvis du vet noe. En oversikt over hvordan organisasjoner bruker penger finnes her.

En annen god ide: Gi folk mulighet til å trekke fra bidrag til tsunami-ofrene på 2004 selvangivelsen forutsatt at man har gitt penger i løpet av januar 2005. Dette er nå et forslag som er oppe i USA.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home