Sunday, January 09, 2005

Blog søndag: For lite avislesning

Har ikke fått lest aviser i helgen. Men sødag kveld stjeler jeg av søvnen og leser igjennom helgens aviser. Viktor Normann har en sindig kronikk i DN om et katastrofefond. Hans budskap er fornuftig; et katastrofefond ja, men ikke koblet mot oljefondet. Han mener dette fordi et katastrofefond blir å betrakte som en forsikring mot fremtidige ødeleggelser, og løpende forsikringer tar man sjelden av sparepenger. Enig i det.

Dessuten kommer jeg tilbake til mitt ideologiske argument: Penger som folk kan gi selv skal ikke gies av politikere. "Hva hvis folk ikke vil gi?" spurte en meg her på lørdag. Vel, da er vi vel for gjerrige. Vi må ta konsekvensen av hvem vi er som nasjon. Og iså tilfelle er det hvem vi er - akkurat slik det er når det gjelder de politikerne vi får.

Og kanskje er det ikke så enkelt som at vi kun skal gi privat. Kanskje er det slik at det blir for mye konkurranse mellom hjelpeorganisasjonene hvis de skal konkurrere om pengene våre. Jeg ser disse argumentene, og jeg tror kanskje mer på Nordman's forslag om et katastrofe fond basert på innbetalinger fra individer. Eller kanskje at staten matcher private donasjoner. Da er det ihvertfall den enkelte som bestemmer.

Det står mer lengre inn i lørdagens DN. På side 9 står det en liten notis om at bistandministeren ønsker å gi en halv milliard kroner til Dafur. Det er flott, men det ligger en implistt syting her fordi disse pengene ikke bare kan pumpes rett ut av oljefondet, men må taes av de pengene som allerede er øremerket bistand - 16 millarder kroner i året er det snakk om her. Jeg merker at jeg ikke forstår at det kan gies så mye penger ut av landet uten at det oppstår debatt. Eller kanskje er det bare jeg som ikke har fått med meg debatten fordi jeg har bodd i utlandet.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

http://valium.uzgate.com - Best pharma portal
http://www.autoworld.tn.uz - All about cars and car insurance,

http://www.googletestad.tn.uz/google-googletestad-monitor-query.html

July 7, 2006 at 6:16 PM  

Post a Comment

<< Home