Monday, November 29, 2004

Har jeg priset meg for dyrt?

Det kan se ut som jeg har priset Knoll sofaen for dyrt. Jeg har hatt over tusen mennesker som har sett på sofaen, men jeg har ikke fått noen bud. Kanskje jeg burde slakke litt på kravene? Hvis noen leser dette så kan de jo vite at jeg er villig til å gå ned i pris for å bli kvitt Knoll sofaen før jul. Gi meg et bud jeg ikke kan motstå!

1 Comments:

Blogger Halley said...

Hi Carl = Wish I could read this -- was thinking of you and glad to see you're blogging and you look well. Halley

December 1, 2004 at 5:36 AM  

Post a Comment

<< Home