Wednesday, September 08, 2004

Kristen formålsparagraf

På foreldremøte idag fikk vi opplest formålsparagrafen for grunnskolen. Der står det mange fine ting. Men at oppdragelsen skal være kristen og at Sidsel på seks år skal utsettes for læring som ikke er livsynsnøytralt er problematisk fordi a) vi oppfatter ikke at relgion har noe i skolen å gjøre og b) barna bør bruke tiden på ting som bygger ferdigheter i forhold til de utfordinger de skal mestre senere.

Heldigvis har jeg tillit til at Sidsel's lærere har sensitivitet og dømmekraft nok til å håndtere denne antikverte klausulen på en måte som gjøre at den får minimal innflytelse.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home